Jubileusz 60-lecia Klubu Twórców Ludowych - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Jubileusz 60-lecia Klubu Twórców Ludowych

data aktualizacji: ponad rok temu 25.09.2019, odsłon: 617, ~UM Puławy

Od 1959 roku dbają o podtrzymywanie tradycji i propagowanie kultury ludowej, promują region Powiśla Lubelskiego, pobudzają artystyczne inicjatywy lokalne oraz popularyzują artystyczną twórczość wsi. Puławski Klub Twórców Ludowych świętuje 60 lat istnienia.

Klub Twórców Ludowych w Puławach jest najstarszym klubem w kraju, zrzeszającym twórców ludowych. Głównym inicjatorem pomysłu oraz wieloletnim prezesem KTL był znakomity organizator życia artystycznego, a także kowal, poeta, wycinankarz Bronisław Pietrak. Obecnie funkcję tę sprawuje Małgorzata Kowal.

60-letnia historia działalności Klubu Twórców Ludowych w Puławach, to okres bogaty w liczne i znaczące osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętego folkloru, obejmującego niemal wszystkie przejawy aktywności twórczej artystów ludowych.

Członkowie zrzeszeni w KTL licznie uczestniczą w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach folklorystycznych, takich jak konkursy, imprezy dożynkowe, dni miast. Corocznym podsumowaniem działalności jest wystawa "Artystyczna Twórczość Wsi". Klub przygotowuje także kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe. Twórcy chętnie przekazują swoją wiedzę, biorąc udział w pokazach i warsztatach takich jak "Spotkania ze sztuką ludową", które są adresowane głównie do dzieci i młodzieży.

Obecnie Klub Twórców Ludowych skupia ponad stu członków, większość z nich posiada weryfikację Rady Naukowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Artyści zrzeszeni w Klubie reprezentują takie dziedziny twórczości jak: tkactwo, haft, koronczarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, garncarstwo, zdobnictwo wnętrz, wycinankarstwo, plastyka obrzędowa, malarstwo, rzeźba, wyroby artystyczne z wosku pszczelego oraz literatura ludowa.

Podczas uroczystej Gali Jubileuszowej, pragniemy podkreślić wspaniałą pracę członków KTL, której rezultatem jest podtrzymywanie tradycji i propagowanie kultury ludowej. Tajniki rękodzieła są kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu, zamiłowanie do ludowej tradycji nie zaginie.

Jubileuszowa Gala z okazji 60-lecia Klubu Twórców Ludowych odbędzie się 6 października br. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach o godz. 12.30.

Szczegółowy program:

  • godz. 10:00 – Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej (ul. Lubelska 7).
  • godz. 11:15 – Wernisaż wystawy pokonkursowej „Artystyczna Twórczość Wsi” (Galeria Aneks w POK „Dom Chemika”).
  • godz. 12:30 – Gala Jubileuszowa 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+