Rozwój zrównoważonego transportu: film promocyjny - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Rozwój zrównoważonego transportu: film promocyjny

data aktualizacji: ponad rok temu 30.10.2019, odsłon: 734, ~UM Puławy

Prezentujemy film promujący projekt pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania transportu miejskiego, co wpłynęło na dostępność do usług kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych itp. mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w transporcie miejskim MOF Miasta Puławy; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

W ramach realizacji projektu zostało zakupionych 16 niskoemisyjnych Autobusów o normie EURO VI, dzięki czemu stare autobusy zostały wycofane z użytkowania. Realizacja wszystkich planowanych działań z zakresu transportu publicznego m.in. montaż wiat przystankowych, biletomatów, informacji przystankowej (tablice świetlne), zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach, pojazdu technicznego, wykonanie prac remontowo-budowlanych, budowa: pętli, zatok i peronów autobusowych, pozwoliło na osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie MOF Miasta Puławy.

 

 

+ 8 głosów: 8 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+