Dostosuj wydruk

Choroba Alzheimera: konferencja o potrzebach opiekunów

Choroba Alzheimera: konferencja  o potrzebach opiekunów

W poniedziałek 30 września 2019 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach odbyła się konferencja „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”. Uczestnicy spotkania w Puławach mieli możliwość, podobnie jak mieszkańcy pozostałych 30 polskich miast, które się zgłosiły, wziąć udział w konferencji organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Alzheimer Polska za pośrednictwem internetu.

Uczestnictwo w tej debacie było okazją do pogłębienia wiedzy m.in. o problemach z jakimi na co dzień zmagają się opiekunowie osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz możliwościach ich wspierania. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w ogólnokrajowej, a jednocześnie lokalnej dyskusji było dla wszystkich uczestników wzbogacające i pożyteczne.

W konferencji w Puławach wzięli udział m.in.: Beata Wagner – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Karolina Mroczek-Chabora – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, Magdalena Borzuta – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS, Anna Maj – kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy, a także pracownicy i podopieczni Ośrodka.

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2019.10.01

turystyka.pulawy.eu