Dostosuj wydruk

Rozwój zrównoważonego transportu: film promocyjny

Rozwój zrównoważonego transportu: film promocyjny

Prezentujemy film promujący projekt pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania transportu miejskiego, co wpłynęło na dostępność do usług kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych itp. mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w transporcie miejskim MOF Miasta Puławy; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

W ramach realizacji projektu zostało zakupionych 16 niskoemisyjnych Autobusów o normie EURO VI, dzięki czemu stare autobusy zostały wycofane z użytkowania. Realizacja wszystkich planowanych działań z zakresu transportu publicznego m.in. montaż wiat przystankowych, biletomatów, informacji przystankowej (tablice świetlne), zakup ogniw fotowoltaicznych w autobusach, pojazdu technicznego, wykonanie prac remontowo-budowlanych, budowa: pętli, zatok i peronów autobusowych, pozwoliło na osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie MOF Miasta Puławy.

 

 

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2019.10.30

turystyka.pulawy.eu