Dopłata do czynszu - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dopłata do czynszu

data aktualizacji: ponad rok temu 28.01.2021, odsłon: 411, ~UM Puławy

Z dniem 5 styczna 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

*Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Urzędzie Miasta w Puławach ul. Lubelska 5, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

*Osobom o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

*Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Puławach w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych ul. Lubelska 5, tel. 81 458-60-85.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+