Pomiary jakości powietrza w Puławach - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Pomiary jakości powietrza w Puławach

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 18.01.2019, odsłon: 684, ~Łukasz Kołodziej

Mieszkańcy Puław mają możliwość obserwowania w czasie rzeczywistym jakości powietrza, dzięki działającemu w naszym mieście systemowi Airly. Dodatkowo, Straż Miejska dysponuje urządzeniami umożliwiającymi pomiar w każdym punkcie Puław. Pomiary dokonywane są kilka razy w tygodniu o różnych porach dnia. Na jakość powietrza mają wpływ zarówno czynnik ludzki jak i pogoda.

Przejście do aplikacji.W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Zarówno poziom informowania, jak i poziom alarmowy zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska w 2012 r. Ministerstwo Środowiska ustanawiając obie te normy, na takim poziomie, miało na uwadze konieczność podejmowania intensywnych działań informacyjnych i zapobiegawczych w sytuacjach awaryjnych, czyli poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Należy podkreślić, że te normy nie są dane raz na zawsze i mogą ulec zmianie, np. obniżeniu. Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny). Przepisy unijne określają jednak poziomy informowania i alarmowy dla innych substancji np. dla ozonu O3 – odpowiednio 180 i 240 µg/m3 (stężenie jedno-godzinne). Dla PM1 nie określono do tej pory norm.Co się dzieje kiedy przekroczone są poziomy?

W przypadku stwierdzenia znacznego zadymienia lub przekroczenia norm zanieczyszczeń w badanym powietrzu funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: ”Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny”.

Stwierdzenie spalania odpadów może skutkować pouczeniem, grzywną w postaci mandatu karnego od 20 zł do 500 zł lub karą grzywny do 5000 zł.

Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.


+ 3 głosów: 4 (75%) 1 -
Udostępnij na Google+