Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: 7 miesięcy temu 17.11.2021, odsłon: 913, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

18.11.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. – stan aktualny i perspektywy.
 1. Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji finansowo-ekonomicznej MZK w ocenie organu właścicielskiego;
 2. Informacja Prezesa Zarządu spółki  MZK o sytuacji finansowo-ekonomicznej w ocenie Zarządu – stan aktualny, zagrożenia i perspektywy;
 3. Informacja dotycząca spółki MZK z punktu widzenia załogi – stan aktualny i zagrożenia;
 4. Stanowisko Prezydenta Miasta z propozycjami rozwiązań w odniesieniu do stanu aktualnego i perspektyw funkcjonowania spółki MZK;
 5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie sytuacji w spółce MZK.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 18.10.2021 r. do 05.11.2021 r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski i informacje Radnych oraz Prezydenta. 
 5. Zamknięcie obrad.   

 

                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                                      Rady Miasta Puławy 

                                                                                                                           Bożena Krygier 

 

 

 

 

 

 

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+