Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miasta Puławy - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miasta Puławy

data aktualizacji: 8 miesięcy temu 28.10.2021, odsłon: 886, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

28.10.2021

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XXXVI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Puławy z 30 września 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Puławy przez I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2021 -  2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2022.

8. Przyjęcie stanowiska w sprawie pozostawienia na 2022 r. rocznych stawek podatków od środków transportowych w obecnie obowiązującej wysokości.

9. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Puławy na rok 2022. 

10. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 r.

11. Przyjęcie stanowiska w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy terenu położonego przy ul. Lubelskiej.    

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla miasta Puławy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

16. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki na zabytkami Miasta Puławy” na lata 2019-2020. 

17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 20.09.2021 r. do 15.10.2021 r. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje.

20. Wolne wnioski i informacje Radnych oraz Prezydenta.  

21. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                    Przewodnicząca                                                                                                          
                                                                                                                   Rady Miasta Puławy  

 

                                                                                                                (-)    Bożena Krygier 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+