Dostosuj wydruk

Prawa miejskie

Informcje z artykułu autorstwa Henryka Czecha napisanego z okazji setnej rocznicy nadania Puławom praw miejskich


PUŁAWY 1906 - 2006

Rok 2006 był dla naszego miasta rokiem jubileuszowym. 100 lat wcześniej, w r. 1906, ówczesna osada miejska Nowa Aleksandria, wraz z Mokradkami i wsią Puławy Zarobne, została podniesiona do godności miejskiej. Ten gest administracji carskiej nie wynikał z usilnych zabiegów mieszkańców, ale był wyrazem wymuszonych ustępstw dla Polaków po wydarzeniach rewolucyjnych roku 1905. Decyzja była powodowana także potrzebą wzmocnienia władzy oraz chęcią pozyskania mieszkańców dla poczynań administracji carskiej w miejscowości, która będąc dotąd formalnie tylko osadą miejską (od r. 1869), już od roku 1866, jeszcze jako wieś, była siedzibą władz powiatu przeniesionego tu z pobliskiego Kazimierza.

Wcześniejsze próby zmiany statusu miejscowości miały miejsce jeszcze za czasów, kiedy Puławy stanowiły prywatną własność rodziny Czartoryskich, ale wówczas, w r. 1824, Adam Jerzy Czartoryski na propozycję Rządu Królestwa Kongresowego odpowiada wnioskiem o odłożenie sprawy nadania praw miejskich wsi targowej Puławy na lat 6, oddalając tym samym konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania władz municypalnych. Na następną próbę zamiany Puław na miasto przyszło nam czekać nie 6, ale 16 lat. W roku 1840 kolejny wniosek, tym razem Rządu Gubernialnego Lubelskiego, nie znajduje uznania Rady Administracyjnej, która stoi na stanowisku, że koszty utrzymania władz miejskich będą niewspółmiernie duże w stosunku do spodziewanych dochodów z miasta. Przyszło nam zatem czekać na prawa miejskie kolejnych 66 lat – do roku 1906, a na oficjalny herb jeszcze dłużej, bo do roku 1996, choć wcześniej, przez 90 lat, posługiwano się, w sposób zwyczajowy, książęcym herbem rodu Czartoryskich (Pogoń Litewska).

Henryk Czech

Źródło:

Dodano: 2015.12.09

turystyka.pulawy.eu