Dostosuj wydruk

Bulwar nadwiślański

Od 2004 roku miasto Puławy realizowało działania związane z budową nadwiślańskiego bulwaru, który połączył most im. Prezydenta Ignacego Mościckiego z mostem im. Jana Pawła II. Celem tego działania było ponowne otwarcie się Puław na Wisłę. Powstające nabrzeże wzbogaciło ofertę turystyczną Puław i dzięki niemu miasto stało się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

 

Magdalena Woźniakowska

Źródło:

Dodano: 2016.01.25

turystyka.pulawy.eu